Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Partneri

Ocijeni
(1 Glasaj)
Autor  | Objavljeno u: Tekstovi

GENDER CENTAR FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine utemeljila je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Uredbom o utemeljenju Gender Centra Federacije Bosne i Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 53/00 i 64/05).

Program rada Gender Centra odražava Pekinšku Platformu akcije iz 1995. i njegov mandat je da unapređuje zakonska prava žena, u saradnji sa Parlamentarnom komisijom Federacije BiH, pripremanje zakona i politika, kao i da osigura da i muškarci i žene ostvare jednake koristi u procesu razvoja. Uredba o osnivanju Gender centra FBiH propisuje i mandat centra koji uključuje i to da Centar: promovira gender koncept, organizira stručne debate i slične rasprave na ovu temu, sakuplja incijative za promjene legislative sa aspekta gendera, pruža stručnu pomoć u bilateralnim i multilateralnim odnosima vezanim za gender politiku, ostvaruje saradnju sa domaćim i medjunarodnim NVO-ima, te koordinira implementaciju domaćih i međunarodnih programa, koordinira odgovornim tijelima prilikom izrade izvještaja za međunarodne institucije o preuzetim konvencijama i drugim dokumentima iz gender oblasti.

Gender Centar ima za cilj da unaprijedi jednakost i ravnopravnost spolova u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da implementira načela sadržana u međunarodnim konvencijama i sporazumima za potrebe Vlade Federacije, stručnih tijela Vlade, premijera i zamjenika premijera, federalnih ministarstava i drugih federalnih ustanova i institucija.

Gender Centar ima svojstvo pravnog lica sa sjedištem u Sarajevu.

Gender Centar prati i proučava položaj žena i implementaciju njihovih zagarantiranih prava u domaćem i međunarodnom zakonodavstvu, ostvaruje koordinaciju sa Komisijom za jednake mogućnosti u Parlamentu Federacije BiH, te surađuje sa odgovarajućom institucijom u Republici Srpskoj.

Između ostalog, Gender Centar priprema nacrte mišljenja za usaglašavanje domaće legislative sa međunarodnim standardima, prikuplja inicijative za promjenu legislative sa aspekta gender Strategije, predlaže mjere za suradnju vladinih institucija i nevladinih organizacija, pruža stručnu pomoć u bilateralnim i multilateralnim odnosima vezanim za gender politiku, sarađuje sa domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama i koordinira implementaciju domaćih i međunarodnih programa.

Jedna od osnovnih aktivnosti Gender Centra je da promovira jednaka prava i mogućnosti za žene i muškarce i organizira stručne debate o ovoj temi, prati i proučava medije sa gender aspekta, priprema materijale za edukaciju i promociju gender Strategije, ostvaruje kontakte sa medijima.

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine, kako je utvrđeno Uredbom o osnivanju Gender Centra FBiH, je nadležan da koordinira aktivnosti u izradi izvještaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

GENDER CENTAR FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Adresa: Hasana Kikića 18, 71000 Sarajevo

Tel: ++ 387 (33) 665 883

Fax:++ 387 (33) 265 200

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 • Ana Vuković, ravnateljica - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Ane Jakšić, pomoćnica ravnateljice, Sektor za integrisanje gendera u oblasti javnog života, obrazovanja, kulture, sporta i medija
 • Vikica Šunjić, pomoćnica ravnateljice, Sektor za integrisanje gendera u oblasti zdravstva, socijalne politike i okoliša, rada, zapošljavanja i razvojnih strategija - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Sadmira Kotorić, stručna savjetnica za integrisanje gendera u oblasti zdravstva, socijalne politike i okoliša - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Zlatan Hrnčić, stručni savjetnik za integrisanje gendera u oblasti obrazovanja, medija i odnosa sa javnošću - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Belma Ramić, stručna savjetnica za integrisanje gendera u oblasti rada i zapošljavanja - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Sejida Beširević, viša samostalna referentica za financijske i opće poslove - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Lejla Kahvedžić, viša referentica - tehnička tajnica - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Josip Blaž, vozač - kurir

 

SARADNICI/SARADNICE NA PROJEKTIMA

 

 • Lejla Hodović, saradnica za odnose s javnošću u okviru provedbe FIGAP-a
 • Bekim Medunjanin, saradnik za finansije u okviru provedbe FIGAP-a - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Damir Suljanović, koordinator projekta UNFPA "Prevencija i suzbijanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u BiH"

 

http://www.fgenderc.com.ba

Čitano 5075 puta

Twitter Feeds