Login to your account

Username
Password *
Remember Me

O nama

Ocijeni
(3 glasova)
Autor  | Objavljeno u: Tekstovi

RAZVOJNA AGENCIJA ŽEPČE 

Razvojna agencija Žepče osnovana je 09.03.2010. godine od strane općine Žepče, kao stopostotnog osnivača, s ciljem da brže i učinkovitije doprinese lokalnom ekonomskom razvoju općine Žepče, a potom i Zeničko-dobojskom kantonu. 

Razvojna agencija Žepče je promotor, nosilac i koordinator razvojnih aktivnosti na području općine Žepče. 

Misija RAŽ-a je:

„Razvijati konkurentno gospodarstvo i kvalitetne ljudske resurse, stvarati uvjete za visok društveni standard stanovnika općine Žepče u okviru održivog razvoja, graditi i promovirati prepoznatljivost žepačkog identiteta“.

Naš rad je  usmjeren na: 

 1. LOKALNU VLAST, koja treba postati nositelj razvojnih projekata i kreator okruženja u kojem se pokreću i realiziraju lokalne inicijative; 
 2. MSP I OBRTNIKE, koji trebaju postati konkurentan generator novih radnih mjesta
 3. CIVILNO DRUŠTVO, koji treba postati glavni nositelj lokalnih civilnih inicijativa koje jačaju građansko društvo u kojem se poštuju  zakoni i radi po principu jednakopravnosti za sve njene građane. 
 4. ZADRUGE/UDRUŽENJA POLJOPRIVREDNIKA, koji trebaju postati glavni nositelji poljoprivredne proizvodnje s ciljem na proizvodnju kvalitetne, organske hrane; i pokretači održivog ruralnog razvoja u svojim područjima.  

Djelovanje Razvojne agencije Žepče (RAŽ) se odvija kroz: 

 •  Strateško planiranje i implementaciju razvojnih lokalnih projekata u općini Žepče,u skladu sa Strategijom razvoja općine Žepče; 
 •  Stvaranje stimulativnog poslovnog okruženja za privlačenje ulagača u općinu Žepče;kroz uspostavljen „ONE-STP-SHOP“ servis za investitore; 
 •  Izrada projekata za generiranje radnih mjesta u općini Žepče s posebnim akcentom na ranjive grupe; 
 •  Izgradnja javno-privatnog partnerstva u cilju ekonomskog osnaživanja i stvaranja novih radnih mjesta;
 •  Tehnička i savjetodavna pomoć u pripremi projekata u okviru međunarodne i međuregionalne suradnje; 
 •  Organizacija edukativnih radionica i programa cjeloživotnog učenja uz tehničku asistenciju  i savjetodavnu pomoć za MSP sektor; male obrte;  Poljoprivredne zadruge; NVO sektor; i pojedince koji žele pokrenuti mali biznis;
 •  Zaštita i promocija izvornog potencijala i gospodarskih resursa općine Žepče, kroz održiv ruralni razvoj i razvoj odgovornog turizma;
 •  Podrška osnivanju ostalih instrumenata ekonomskog razvoja i poslovnog servisa u općini Žepče i Regiji;
 •  Trajno razvijanje novih ideja sa ciljem poboljšanje kvalitete života u općini Žepče;

 

Suradnja

Razvojna agencija Žepče potpisala je 15.12.2010.godine Sporazum o međusobnoj suradnji s Privrednom komorom Doboj (RS), s ciljem unapređenja poslovanja i razvijanja usluga kroz zajedničke aktivnosti i projekte. 

Jedan je od osnivača prve Mreže lokalnih razvojnih agencija u BiH. Mreža je osnovana 05.07.2011. s ciljem međusobne suradnje između svih važnih aktera lokalnog ekonomskog razvoja, i da udruženim kapacitetima doprinese gospodarskom razvoju lokalnih sredina i regije u cjelini. Također, članica je Mreže LEDnet u BIH i GARD mreže za ruralni razvoj u BIH. 

Uspostavljeno je  više lokalnih partnerstava sa razvojnim agencijama i nevladinim organizacijama. Također, ostvarena je kontinuirana suradnja sa općinama i gradovima u Hrvatskoj i Srbiji. 

 

Općina Žepče je potpisala 17.09.2012.godine Sporazum o međuopćinskoj suradnji Teslić, Tešanj i Žepče . Cilj suradnje je jačanje konkurentnosti i promocija lokacijskih prednosti mikroregije TTŽ. Cijelim procesom koordinira Razvojna agencija Žepče. 

Uposleni: 

Razvojna agencija Žepče upošljava visoko obrazovane osobe koje posjeduju znanje i  iskustvo u  oblastima: priprema i provedba projekata po metodologiji (PCM), strateško planiranje, izrada poslovnih i marketing planova, osnivanje i rukovođenje u udruženjima i zadrugama, marketing za mala i srednja poduzeća i dr.

Uposleni su završili brojne obuke i edukacije.  Znanje i iskustvo stečeno je i na prethodnim radnim mjestima, u NVO sektoru i zadrugama. 

Tim RAŽ-a čine:

 • Branka Janko, dipl. novinar /Direktorica
 • Maja Jukić, dipl. oec.
 • Marijana Zovko, dipl. ing. agr.
 • Helmedin Kulašin,dipl.oec.
 • Jugoslav Sarajlić,mr.soc.
Čitano 5987 puta
Zadnji put promjenjen Srijeda, 27 Februar 2013 13:56
Više iz kategorije: Radijske emisije »

Twitter Feeds