Login to your account

Username
Password *
Remember Me

O nama

Razvojna agencija Žepče osnovana je 09.03.2010. godine od strane općine Žepče, kao stopostotnog osnivača, ...

Opširnije

O projektu

Projekat Razvojne agencije Žepče pod nazivom "Jačanje socioekonomske ravnopravnosti žena u ruralnim mjesnim ...

Opširnije

Usluge

Rad na poticanju poduzetništva u svim segmentima trajan je zadatak lokalne uprave i institucija koje su za taj posao osnovane...

Opširnije

Dana 13.12.2019.godine u Sali OV Žepče,  održana je prezentacija za proizvodnju krastavaca kornišona za sezonu 2020.godine. Prezentaciju su održali predstavnici poduzeća Carl Kuehne d.o.o. iz Kozarske Dubice koja je sestrinska firma njemačkog koncerna Carl Kühne. 

Dana 26. i 27.11.2019.godine, u organizaciji Razvojne agencije Žepče, održana je dvodnevna stakeholder  radionica u sklopu projekta „safEarth“ - „Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje“, koji implementira Razvojna agencija Žepče u suradnji sa Hrvatskim geološkim institutom iz Zagreba, JU Zavod za geološka istraživanja iz Podgorice i Rudarsko Geološko Građevinskim Fakultetom iz Tuzle. 

Projekt se provodi u okviru programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a ukupan proračun je 974.695,50 EUR, od čega EU financira 85%, a 15% sufinanciraju partneri. Glavni cilj projekta je u suradnji sa partnerima zajedno raditi na rješavanju pitanja klizišta u regiji.

Pored predstavnika implementatora projekta na radionici su sudjelovali zaposlenici općine Žepče iz Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje i Službe civilne zaštite kao i predstavnici Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje, te predstavnici poduzeća.

Prvog dana je organizirana terenska edukacija, odnosno testno snimanje klizišta nabavljenim dronom DJI Phantom 4 RTK na lokaciji Mjestova Ravan u Željeznom Polju koje je ujedno i najkritičnije klizište s obzirom da ugrožava cijeli centar MZ Željezno Polje, školu, ambulantu, poštu te brojne stambene objekte. Edukaciji su prisustvovali predstavnici RAŽ-a, Općine Žepče, kolege sa RGGF-a, predstavnici Geo-InterMax d.o.o., te predstavnici Geocibale doo. . Općina Žepče će nastaviti aktivnosti na periodičnom praćenju postojećih i eventualnu pojavu novih klizišta a u suradnji sa Razvojnom agencijom Žepče planiraju se i novi projekti koji bi tretirali oblast prevencije klizišta i zaštite ljudi i imovine.

Drugog dana radionice prezentirane su realizirane aktivnosti te ostvareni ciljevi projekta, koje je prezentirala Marijana Zovko, koordinator projekta ispred RAŽ-a.

Metodologiju izrade karata i karakteristike izrađenih karata podložnosti na klizanjem, a koje je za Općinu Žepče uradio RGGF, prezentirao je Geo-InterMax d.o.o.iz Tuzle.

Drugog dana radionice jedna pod tema je također bila “Potencijalno toksični elementi u tlu - utjecaj na okoliš“, koju je prezentirao  Geo-InterMax d.o.o.

Izrada zemljopisnih karata osjetljivosti na klizišta imati će praktičnu primjenu u općini Žepče i omogućiti će nadležnim službama da imaju više informacija o prostornoj vjerojatnosti pojave klizišta na terenu a što je temelj za racionalno upravljanje korištenjem zemljišta sa naglaskom na sigurnu i plansku gradnju. Specijalizirane karte nužne su za bolje i ekonomičnije upravljanje prostorom i odavno su u upotrebi u zemljama članicama Europske unije. S obzirom da ovo do sada nije bio slučaj u zemljama projektnih partnera, teži se ka poboljšanju trenutne situacije u regiji, naglašeno je na radionici. 

RAŽ će i po završetku projekta u suradnji s Općinom Žepče raditi na problemu pitanja klizišta, kao i na pronalasku novih sredstava koja će pomoći sanaciji i praćenju postojećih klizišta kao i planskoj gradnji s posebnim osvrtom na područja u kojima postoji velik rizik od pojave klizišta.

 

RAŽ Press 

 

Branka Janko, direktorica

Marijana Zovko – koordinator projekta „safEarth“

T: (+387) 32 880 273

M:(+387) 63 693 860

E: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

W: www.razepce.com

 

 

Twitter Feeds