Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Urednica

Urednica

U sklopu I modula održane su četiri radionice kojima je bio cilj približiti  i upoznati žene sa situacijama i metodama koje će im kao budućim poslovnim ženama pomoći da pravilno i odlučno donose bitne poslovne odluke, da nauče uspostaviti komunikaciju s poslovnim partnerima, organizirati aktivnosti, prepoznati svoje mogućnosti, snage, slabosti i prijetnje kako bi bile uspješne u svome poslu. Radionice I modula su održane u periodu od 27.06.2012.godine do 18.07.2012.godine.

Razvojna agencija Žepče je 03.04.2012.god. započela sa implementacijom projekta „Jačanje socioekonomske ravnopravnosti žena u ruralnim mjesnim zajednicama općine Žepče“, podržanog  iz sredstava FIGAP programa namijenjenog za implementaciju Gender akcionog plana BIH , a kroz zajedničku suradnju Agencije za ravnopravnost spolova BIH-Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender centra Federacije BIH i Gender centra Republike Srpske. 

Poslovni izlog

Objavljeno u: Tekstovi |

Ana Filipović

 

Uzgoj kupine i proizvodnja vina od kupine
Adresa: Donji Lug, Brankovići bb.
Kontakt: 063 635 910

 

 

Dragica Zvijerac

 

Izrada i tkanje ponjava i drugih tkanih predmeta

Adresa:Vinište bb.

Kontakt: 032/896 589

 

 

Danica Dunđer

 

Filcanje ovčije vune, izrada predmeta od vune

Adresa:Globarica bb., 72230 Žepče

Kontakt: 032 885 215; 063 445 067

Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Ankica Jukić

 

Izrada cvjetnih i božićnih aranžmana

Adresa: Ljubna bb, 72 230 Žepče

Kontakt: 032/ 896 081

 

 

Kata Lučić

 

Izrada unikata od vune - filcanje

Adresa: Vinište bb, 72 230 Žepče

Kontakt: 032/870 - 019

 

 

Kata Tomas

 

RUČNA RADINOST-RUKOTVORINE

Izrada narodnih nošnji

Adresa: Ozimica bb, 72 230 Žepče

Kontakt: 063 836 589

 

 

Katarina Ivandić

 

Proizvodnja svih vrsta kolača i slastica

Adresa: Ulica Prva b.b. - Zelena pijaca 72230 Žepče

Kontakt: 062/ 409 801

 

 

Ljiljana Brabarić

 

Plastenička proizvodnja povrća

Adresa: Selište bb, 72 230 Žepče

Kontakt: 063 822 794

 

 

Mandica Kajić

 

Izrada svih vrsta aranžmana i dekoracija

Adresa: Lug-Brankovići bb, 72 230 Žepče

Kontakt: 063 481 225

 

 

Slavica Maglica

 

Uzgoj maline

Adresa: Mladoševica bb, N.Šeher

Kontakt: 063 504 375

 

 

Gordana Antolović

 

Proizvodi od nevena –melemi, ulja od kantariona i nevenovog cvijeta, propolis tinkture

Adresa: Radunice 61, 72 230 Žepče

Kontakt: 063 486 834 ; 032 885 068

 

 

Kata Banoža

 

Proizvodnja domaće tjestenine

Adresa: Novo Naselje bb, 72 230 Žepče

Kontakt: 061 421 968

 

 

Murisa Tokalić

 

Proizvodnja svih vrsta tjestenine i kora za pite

Adresa: Mala Trzna bb, 72 230 Žepče

Kontakt: 063 126 074

 

 

Marina Kutleša

 

Uzgoj malina i kupina

Adresa: Gornje Ravne bb, 72 230 Žepče

Kontakt: 063 415 626

 

 

Partneri

Objavljeno u: Tekstovi |

GENDER CENTAR FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine utemeljila je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Uredbom o utemeljenju Gender Centra Federacije Bosne i Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 53/00 i 64/05).

Program rada Gender Centra odražava Pekinšku Platformu akcije iz 1995. i njegov mandat je da unapređuje zakonska prava žena, u saradnji sa Parlamentarnom komisijom Federacije BiH, pripremanje zakona i politika, kao i da osigura da i muškarci i žene ostvare jednake koristi u procesu razvoja. Uredba o osnivanju Gender centra FBiH propisuje i mandat centra koji uključuje i to da Centar: promovira gender koncept, organizira stručne debate i slične rasprave na ovu temu, sakuplja incijative za promjene legislative sa aspekta gendera, pruža stručnu pomoć u bilateralnim i multilateralnim odnosima vezanim za gender politiku, ostvaruje saradnju sa domaćim i medjunarodnim NVO-ima, te koordinira implementaciju domaćih i međunarodnih programa, koordinira odgovornim tijelima prilikom izrade izvještaja za međunarodne institucije o preuzetim konvencijama i drugim dokumentima iz gender oblasti.

Gender Centar ima za cilj da unaprijedi jednakost i ravnopravnost spolova u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da implementira načela sadržana u međunarodnim konvencijama i sporazumima za potrebe Vlade Federacije, stručnih tijela Vlade, premijera i zamjenika premijera, federalnih ministarstava i drugih federalnih ustanova i institucija.

Gender Centar ima svojstvo pravnog lica sa sjedištem u Sarajevu.

Gender Centar prati i proučava položaj žena i implementaciju njihovih zagarantiranih prava u domaćem i međunarodnom zakonodavstvu, ostvaruje koordinaciju sa Komisijom za jednake mogućnosti u Parlamentu Federacije BiH, te surađuje sa odgovarajućom institucijom u Republici Srpskoj.

Između ostalog, Gender Centar priprema nacrte mišljenja za usaglašavanje domaće legislative sa međunarodnim standardima, prikuplja inicijative za promjenu legislative sa aspekta gender Strategije, predlaže mjere za suradnju vladinih institucija i nevladinih organizacija, pruža stručnu pomoć u bilateralnim i multilateralnim odnosima vezanim za gender politiku, sarađuje sa domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama i koordinira implementaciju domaćih i međunarodnih programa.

Jedna od osnovnih aktivnosti Gender Centra je da promovira jednaka prava i mogućnosti za žene i muškarce i organizira stručne debate o ovoj temi, prati i proučava medije sa gender aspekta, priprema materijale za edukaciju i promociju gender Strategije, ostvaruje kontakte sa medijima.

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine, kako je utvrđeno Uredbom o osnivanju Gender Centra FBiH, je nadležan da koordinira aktivnosti u izradi izvještaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

GENDER CENTAR FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Adresa: Hasana Kikića 18, 71000 Sarajevo

Tel: ++ 387 (33) 665 883

Fax:++ 387 (33) 265 200

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 • Ana Vuković, ravnateljica - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Ane Jakšić, pomoćnica ravnateljice, Sektor za integrisanje gendera u oblasti javnog života, obrazovanja, kulture, sporta i medija
 • Vikica Šunjić, pomoćnica ravnateljice, Sektor za integrisanje gendera u oblasti zdravstva, socijalne politike i okoliša, rada, zapošljavanja i razvojnih strategija - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Sadmira Kotorić, stručna savjetnica za integrisanje gendera u oblasti zdravstva, socijalne politike i okoliša - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Zlatan Hrnčić, stručni savjetnik za integrisanje gendera u oblasti obrazovanja, medija i odnosa sa javnošću - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Belma Ramić, stručna savjetnica za integrisanje gendera u oblasti rada i zapošljavanja - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Sejida Beširević, viša samostalna referentica za financijske i opće poslove - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Lejla Kahvedžić, viša referentica - tehnička tajnica - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Josip Blaž, vozač - kurir

 

SARADNICI/SARADNICE NA PROJEKTIMA

 

 • Lejla Hodović, saradnica za odnose s javnošću u okviru provedbe FIGAP-a
 • Bekim Medunjanin, saradnik za finansije u okviru provedbe FIGAP-a - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Damir Suljanović, koordinator projekta UNFPA "Prevencija i suzbijanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u BiH"

 

http://www.fgenderc.com.ba

Twitter Feeds