Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Urednica

Urednica

Razvojna agencija Žepče implementira projekt „Nove vještine za nove mogućnosti zapošljavanja“ koga financira USAID a implementira IESC u suradnji sa ENOVA.

Pozivamo žene vlasnice biznisa (d.o.o i obrta), kao i sve druge zainteresirane žene koje rade u okviru kućne radinosti, da postanu članice Kluba za podršku poduzetništvu žena općine Žepče.

Razvojna agencija Žepče je u srijedu 1.12.2021. godine u Sali OV Žepče organizirala Info dan o aktualnom javnom pozivu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Projekt provodi Ured za koordinaciju projekata (PCU).

Razvojna agencija Žepče organizira Info dan Javnog poziva za učešće u IFAD Projektu razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede koji je objavio Ured za koordinaciju projekata (PCU) pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Razvojna agencija Žepče je u petak 19.11.2021. godine u Sali OV Žepče organizirala Info dan o aktualnom javnom pozivu Federalnog Ministarstva Raseljenih Osoba „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2022 – 2023.godina“ za područje entiteta Federacija Bosne i Hercegovine.

Stranica 1 od 112

Twitter Feeds